TOP Kreditai Internetu

Taisyklės ir sąlygos

Įvadas

Šis tinklapis (MoneyGuru24.com) priklauso ir yra prižiūrimas įmonės UAB "MoneyGuru" (registruota Latvijos respublikos įmonių registre, įmonės registro numeris 41503072001), kuri yra registruota adresu: Kārlio Ulmano alėja 2, Ryga, Latvija, LV 1004
Šiose Sąlygose žodžiais "mes", "mūsų" ir "mus" yra įvardinama MoneyGuru24.com, o žodžiais "Jūs" ir "Jūsų" bet kuris asmuo, turintis galimybes ir besinaudojantis šiuo tinklapiu.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklės ir sąlygos reguliuoja naudojimąsi šiuo tinklapiu. Naudojimasis tinklapiu reiškia, kad Jūs perskaitėte ir visiškai sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis.

1.2. Rekomenduojame tinklapiu nesinaudoti, jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis ir sąlygomis.

1.3. Tam, kad naudotumėtės šio tinklapio teikiamomis paslaugomis, Jūs turite būti bent 18 metų amžiaus.

1.4. Mes pasiliekame teisę be jokio išankstinio perspėjimo daryti pakeitimus tiek pačiame tinklapyje, tiek šiose Taisyklėse ir sąlygose. Sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo pat jų publikavimo šiame tinklapyje momento. Kadangi šios Taisyklės ir sąlygos gali būti pakeistos, mes Jums siūlome kaskart apsilankius šiame tinklapyje jas peržvelgti. Tolimesnis Jūsų naudojimasis šiuo tinklapiu reikš Jūsų sutikimą su Taisyklėmis ir sąlygomis.

2. Mūsų teikiamos paslaugos

2.1. Mes teikiame nepriklausomas internetines paslaugas, kurios suteikia Jums galimybę išnagrinėti ir palyginti informaciją apie kreditus, teikiamus trečiųjų asmenų, pateiktus šiame tinklapyje. Mūsų palyginimo paslaugomis Jūs galite naudotis visiškai nemokamai. Mes nerenkame jokių rinkliavų ar komisinių mokesčių nuo produktų ar paslaugų, kurias Jūs palyginate. Mūsų paslauga supažindina Jus su trečiaisiais asmenimis, kurie teikia kreditus ir kitas finansines paslaugas. Mūsų paslaugos yra teikiamos trečiųjų asmenų – finansinių paslaugų teikėjų – sąskaita. Jie moka mums rinkliavą ir/arba komisinius mokesčius už naujus įgytus klientus.

2.2. Jokia informacija, esanti šiame tinklapyje, nėra ir negali būti traktuojama kaip finansinio pobūdžio patarimas, rekomendacija arba pirmenybė bet kokioms finansinėms paslaugoms, pateiktoms šiame tinklapyje. Informacija, esanti šiame puslapyje, pateikiama kaip bendrojo pobūdžio ir tik tam, kad Jūs galėtumėte išsirinkti finansines paslaugas, kurios labiausiai tinka Jūsų poreikiams patenkinti. Jūs visuomet turėtumėte patikrinti Jus dominančios finansinės paslaugos tinkamumą, adekvatumą ir tikslingumą. Prieš įsigyjant bet kokią finansinę paslaugą mes rekomenduojame Jums kreiptis dėl nepriklausomo profesionalaus patarimo.

2.3. Jokia informacija, esanti šiame tinklapyje, nėra ir negali būti traktuojama kaip pasiūlymas Jums įsigyti konkrečią finansinę paslaugą arba pasirašyti bet kokią finansinio pobūdžio paslaugų sutartį.

2.4. Mes stengiamės suteikti Jums nepertraukiamą prieigą prie šio tinklapio. Tačiau mes negalime garantuoti nepertraukiamo tinklapio prieinamumo dėl bet kokių iškilusių gedimų ar aplinkybių, nepriklausančių nuo mūsų. Mes pasiliekame teisę pristabdyti, apriboti arba nutraukti Jūsų prieigą prie šio tinklapio bet kuriuo metu.

2.5. Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo keisti, taisyti, redaguoti, papildyti arba ištrinti bet kokią informaciją, turinį arba duomenis, pateiktus šiame tinklapyje.

3. Leidžiamas naudojimasis tinklapiu

3.1. Vartotojams leidžiama lankytis ir naudotis mūsų tinklapiu išskirtinai asmeniniais nekomerciniais tikslais. Kaip fizinis arba juridinis asmuo Jūs galite lankytis ir naudotis tinklapiu tik savo vardu, siekiant surasti tinkamas finansines paslaugas išskirtinai sau. Prieiga prie tinklapio ir naudojimasis juo visais kitais tikslais, išskyrus asmeninius ir nekomercinius, yra griežtai draudžiami.

3.2. Jūs neturite teisės naudotis šiuo tinklapiu:

3.2.1. Bet kokiems neteisėtiems, aferiniams ar komerciniams tikslams.

3.2.2. Kenkimui, grasinimams, įžeidimams, gadinimui, diskreditacijoms, gąsdinimui ar kito asmens persekiojimui, arba būdu, kuriuo jūs įsibrautumėte į kito asmens asmeninį gyvenimą, arba būdų, kuris mūsų nuomone yra akivaizdžiai netinkamas, įžeidžiantis, piktybiškas, nepadorus, neatitinkamas, nepageidautinas, negalimas, diskriminuojantis arba naikinantis.

3.2.3. Jūsų asmeninės duomenų bazės, užrašų ir katalogų arba kito asmens duomenų bazės, užrašų ir katalogų kūrimui, tikrinimui, patvirtinimui, atnaujinimui, keitimui arba papildymui.

3.2.4. Pataisymų, pakeitimų arba trikdžių įvedimui į bet kurią šio tinklapio turinio dalį arba bet kurios šio tinklapio turinio dalies perprojektavimui.

3.2.5. Būdu, kuris mūsų nuomone aiškiai naikina, trikdo arba sudaro per didelę arba neproporcingai didelę apkrovą mūsų techninėms sistemoms ir komunikacijai.

3.2.6. Taikant bet kokią automatizuotą programinę įrangą, technologinį procesą, programą, robotą, tinklo skanerį, kirminus, intelektualią duomenų analizę, ekrano nuskaitymo arba pelytės žymeklio sekimo procesus, programas ar sistemas.

4. Teisės į intelektualiąją nuosavybę

4.1. Informacija, turinys, medžiaga arba duomenys, pateikti šiame tinklapyje, priklauso mums, mūsų licencijos išdavėjams arba finansinių paslaugų teikėjams, kurių informacija yra pateikta tinklapyje. Jūs galite laikinai spausdinti, kopijuoti, įkelti arba išsaugoti informacijos, turinio, medžiagos arba duomenų ištraukas, bet tik asmeniniams tikslams, laikydamiesi toliau išvardintų sąlygų:

4.1.1. Informacija, turinys, medžiaga arba duomenys, pateikti šiame tinklapyje, negali būti naudojami jokiais komerciniais tikslais be išankstinio raštiško mūsų sutikimo.

4.1.2. Jūs negalite naudotis automatizuota programine įranga, procesais, programa, robotu, paieškos robotu, kirminu, duomenų rinkimu ar kitokia automatizuota programine įranga bei ekrano nuskaitymo programomis ar sistemomis.

4.1.3. Informacija negali būti parduota ar perduota tretiesiems asmenims.

4.1.4. Kopijoje turi išlikti nuorodos į autorines teises ir intelektualiąją nuosavybę, esančią šiame tinklapyje. Draudžiama keisti popierinių arba skaitmeninių kopijų, turinčių tokias nuorodas, informaciją, turinį, medžiagą arba duomenis.

4.1.5. MoneyGuru24.com, mūsų licencijos išdavėjai ir finansinių paslaugų teikėjai yra laikomi mūsų tinklapyje pateiktos informacijos, turinio, medžiagos arba duomenų autoriais. Naudodamiesi tinklapio informacija, Jūs privalote nurodyti autorių pavadinimus.

4.2. Visos MoneyGuru24.com teisės priklauso mums.

5. Mūsų atsakomybės ribos

5.1. Mes siekiame užtikrinti šiame tinklapyje pateikiamos informacijos tikslumą ir aktualumą bei pagal galimybes ištaisyti klaidas ar dezinformaciją iš karto, kai tik apie jas sužinome

5.2. Mes nesame atsakingi už jokius patirtus nuostolius arba žalą, kurią Jūs patyrėte dėl informacijos, turinio, medžiagos ar duomenų, kuriuos mes gavome iš trečiųjų asmenų bei kurie yra prieinami mūsų arba bet kurios trečiosios šalies tinklapiuose, naudojimo. Mes netikriname, nekontroliuojame ir neanalizuojame šios informacijos, ir įspėjame Jus, kad tokia informacija, turinys, medžiaga ar duomenys gali būtų netikslūs, nepilni arba pasenę. Jūs esate visiškai atsakingi už gautos informacijos tikslumo, pilnumo ir aktualumo patikrinimą.

5.3. Bet kokios įžvalgos, nuomonės, patarimai, apžvalgos, reitingai ir komentarai, pateikti šiame arba trečiųjų šalių sukurtuose tinklapiuose (įskaitant ir vartotojo turinį) neatspindi mūsų įžvalgų ir nuomonių bei nėra mūsų patarimai, atsiliepimai ir reitingai. Jūs neturite pasikliauti informacija, nes ji nėra patikrinta ir nėra kontroliuojama, kadangi mes negalime nustatyti šių duomenų autentiškumo ir nevykdome jų palaikymo. Mes nesame atsakingi už jokius nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti dėl tokių įžvalgų, nuomonių, patarimų, apžvalgų, reitingų ir komentarų (taip pat dėl jų netikslumo, nepilnumo ar nepatikimumo).

5.4. Mes nesuteikiame jokių garantijų, kad šiame arba bet kuriame trečiųjų šalių tinklapyje, arba bet kokioje tinklapyje pateiktoje informacijoje, turinyje, medžiagoje ar duomenyse nėra virusų, šnipinėjimo programų, kenkėjiškos programinės įrangos, Trojos arklių, kirminų, loginių bombų arba dar ko nors, kas gali užkrėsti, sugadinti arba sunaikinti Jūsų techniką. Jūs privalote įsitikinti, kad turite tinkamą programinę įrangą turinio patikrinimui nuo virusų ir kitokių kenkėjiškų programų. Mes nesame atsakingi už jokius patirtus nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti dėl šių priežasčių, kurias sukelia pakenkti siekiančios trečiosios šalys.

5.5. Mes nesame atsakingi už jokius patirtus nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti naudodamiesi šiuo puslapiu, jeigu patirti nuostoliai arba žala niekaip nepriklauso nuo mūsų, įskaitant ir informacijos, turinio, medžiagos ar duomenų užgrobimą arbą iššifravimą elektroninio duomenų perdavimo internetu metu.

5.6. Mes nesame atsakingi už jokius patirtus nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti naudodamiesi šiuo puslapiu (įskaitant ir santaupų, sąlygų verslui vystyti, pelno ar pajamų praradimą) bei už jokius kitus mūsų nenumatytus nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti naudodamiesi šiuo tinklapiu.

6. Mūsų atsakomybės išimtys

6.1. Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenyse ir produktų bei paslaugų aprašymuose, patiektuose šiame tinklapyje, gali nebūti pilnos ir detalios informacijos apie visas finansinių produktų ir paslaugų savybes, taisykles ir sąlygas, ir kad tai nėra pilnas Jūsų kredito variantų sąrašas. Prieš pateikdami prašymą kreditui gauti, nuodugniai išnagrinėkite visas finansinio produkto ar paslaugos galimybes, taisykles ir sąlygas.

6.2. Jeigu Jūs pateikiate prašymą finansiniam produktui ar paslaugai gauti, tai reiškia, kad Jūs sudarote sutartį su trečiąja šalimi (banku ar kitokio tipo kreditus išduodančia įstaiga), kuri suteikia šį produktą ar paslaugą pagal savas sąlygas. Jūs esate atsakingi už susipažinimą, supratimą ir sutikimą su finansinio produkto ar paslaugos sutarties taisyklėmis ir sąlygomis prieš sudarant sutartį. Mes nesame atsakingi už jokius patirtus nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti dėl bet kurių sutarties, kurią Jūs sudarėte su trečiąja šalimi finansiniam produktui ar paslaugai gauti, sąlygų.

6.3. Tai, kaip Jūs galite naudotis bet kuriuo trečiosios šalies tinklapiu bus apsprendžiama to tinklapio naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis, kurios, įskaitant ir konfidencialumo politiką, gali skirtis nuo mūsų Taisyklių ir sąlygų bei konfidencialumo politikos. Jūs esate atsakingi už susipažinimą, supratimą ir sutikimą su trečiosios šalies tinklapio naudojimosi Taisyklėmis ir sąlygomis prieš pradėdami juo naudotis. Mes nesame atsakingi už jokius patirtus nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti dėl trečiosios šalies tinklapio naudojimosi sąlygomis.

6.4. Bet kokios įžvalgos, nuomonės, patarimai ar pagalba, kurie Jums bus suteikti trečiosios šalies šio tinklapio naudojimosi metu, neatspindi mūsų įžvalgų, nuomonių, patarimų ir pagalbos, bei nėra tikrinami, kontroliuojami, skatinami ar patvirtinami. Atsižvelgdami į savo baimę, riziką ar nuožiūrą, Jūs patys, be mūsų rekomendacijų, imatės arba susilaikote nuo veiksmų remdamiesi trečiosios šalies nuomone, patarimu ar pagalba. Mes nesame atsakingi už jokius nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti dėl trečiųjų asmenų įžvalgų, nuomonių, konsultacijų ar pagalbos, taip pat dėl jų tikslumo, pilnumo ir patikimumo.

6.5. Atkreipkite dėmesį, jog nepaisant to, kad šiame tinklapyje esanti informacija apie finansinius produktus ir paslaugas yra gana plataus spektro, taip pat gali būti ir kitokių produktų ir paslaugų, kurios nėra pateikiamos šiame tinklapyje, bet yra prieinamos rinkoje ir gali labiau atitikti Jūsų poreikius ir galimybes, palyginus su pateiktomis šiame tinklapyje.

7. Jūsų įsipareigojimai

7.1. Jūs turite imtis visų būtinų atsargumo priemonių (tame tarpe ir naudotis atitinkama antivirusine programine įranga), kad užtikrintumėte, jog bet kokia informacija, turinys, medžiaga ar duomenys, kuriuos Jūs pateikiate, nėra užkrėsti virusais, šnipinėjimo programomis, kenkėjiška programine įranga, Trojos arkliais, kirminais, loginėmis bombomis ar kitokiomis kenkėjiškomis programomis, galinčiomis užkrėsti, sugadinti, sunaikinti ar kitaip neigiamai paveikti bet kurią šio arba trečiosios šalies tinklapio dalį.

7.2. Jūs turite patikrinti ir užtikrinti visos informacijos, turinio, medžiagos ar duomenų, kuriuos Jūs pateikiate šiame tinklapyje, patikimumą, pilnumą, tikslumą ir abejonių nekėlimą. Jūs turite pateikti tik tikrus faktus. Mes nesame atsakingi už jokius nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti, jeigu informacija, turinys, medžiaga ar duomenys, kuriuos Jūs pateikiate šiame tinklapyje nėra patikimi, pilni, tikslūs, kelia abejonių arba nepateikia tikrų faktų, turinčių svarbią reikšmę.

7.3. Prieš gaudami bet kokį produktą ar paslaugą iš trečiosios šalies, Jūs privalote patikrinti visą informaciją, turinį, medžiagą ar duomenis, kuriuos trečioji šalis yra surinkusi apie Jus, ir įsitikinti, kad šie duomenys yra patikimi, pilni, tikslūs, nekelia abejonių, bei kad pateikėte tikrus faktus. Jūs esate atsakingi už bet kokių klaidų ar klaidingų duomenų, esančių trečiosios šalies apie Jus sukauptoje informacijoje, turinyje, medžiagoje ar kituose duomenyse, aptikimą ir ištaisymą prieš gaudami bet kokį produktą ar paslaugą. Šio reikalavimo nevykdymas gali įtakoti trečiųjų asmenų atsisakymą teikt Jums produktus ar paslaugas. Mes nesame atsakingi už jokius nuostolius arba žalą, kurią Jūs galite patirti, jeigu informacija, turinys, medžiaga ar duomenys, sukaupti trečiosios šalies apie Jus, nėra patikimi, pilni, tikslūs, kelia abejonių arba nepateikia tikrų faktų, turinčių svarbią reikšmę.

7.4. Jūs sutinkate, kad būsite atsakingi mums dėl bet kokių nuostolių, žalos, pretenzijų, reikalavimų, atsakomybės ir išlaidų (įskaitant teismines išlaidas), dėl kurių mes galime nukentėti dėl Jūsų elgesio šiame tinklapyje.

MoneyGuru SIA, Address: Rīga, Latvia, Kārļa Ulmaņa gatve 2, LV-1004
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2024. All rights reserved.

Tęsdami naršymą, Jūs sutinkate su cookie failų naudojimu.